Nyheter

SJUHÄRADSMAT

Sjuhäradsmat arbeter just nu med ett projekt som handler om lokalproducerat mat i offentlig kök (offentlig upphandling).

Vi uppsöker alla kommuner och ett femti-tal producenter i Sjuhärad för att se hur stor intressen är från olika håll.

Projektet är ett förstudie som stödjas av EU.