Hem

SJUHÄRADSMAT

Sjuhäradsmat är en ekonomisk förening bestående av producenter och förädlare av lokalproducerade livsmedel i Sjuhäradsbygden.

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att marknadsföra, samordna förädling samt förmedla medlemmarnas livsmedelsprodukter under varumärket Sjuhäradsmat, Sjuhäradslådan och andra av föreningen registrerade varumärken. Föreningen skall även vårda och utveckla föreningens varumärken.

Föreningens ändamål är även att tillhandahålla utbildning och rådgivning för att utveckla medlemmars verksamhet och sortiment.